All for Joomla All for Webmasters

Краток Историјат

За нас

 

Работиме од 1975 година под името Здружение на возачи Тетово, во 2010 год се преименувавме како Автостар Плус Тетово.
Дејност:
• Технички преглед на возила,
•  Регистрација на возила,
Осигурување на возила,
•  Сите видиви на Атести на возила како што се Преправани возила,
•  Атест на фолии,Атест на кука,
•  Пренамена од патничко во товарно и обратно,
•  Издавање на Согласност за регистрација (хомологација) издавање на полиси за регистрација и зелени карти,
•  Полномошно за управување на возило во странство,
•  Меѓународна возачка дозвола,
•  Пробни таблици за сите видови возила,
•  Издавање на техничко експлоатациони услови и еко стандарди за потреби на фирмите при добивање на лиценца во Мин.за транспорт и врски за превоз на патници и стока во сообраќајот и др.
@ Copyright © 2018 Elkom Group | web design | hosting solutions. All rights reserved